Zaloguj się | Rejestracja

Nabór wniosków do programu Moja Woda

czwartek, 17 sierpnia 2023 r., godz. 08:09  |  Wersja do druku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków do programu "Moja Woda". Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości.Program "Moja Woda" ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego "Moja Woda" oraz w regulaminie naboru wniosków. Pula środków przeznaczonych na lata 2020-2024 jest zależna od zawartej umowy udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alokacja środków w III naborze programu "Moja Woda" dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 3,4 mln zł.

Dofinansowanie jest w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków dla III edycji programu rozpoczął się 3 sierpnia 2023 r. i będzie trwał do czasu rozdysponowania puli środków, z tym że:

1. Okres kwalifikowalności kosztów nastąpi od 1.01.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest do 30.06.2024 r.
3. Beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty nie później niż do 31.07.2024 r.
4. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

- założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie,
- pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce "Dedykowana oferta dla beneficjenta (formularze wniosków) programy i konkursy",
- formularz PDF proszę obsługiwać poprzez darmową aplikację Adobe Reader,
- po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
- wysłać wypełniony formularz wniosku do funduszu za pomocą "Skrzynki podawczej - pdf" dostępnej na portalu beneficjenta.

Należy wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w godzinach pracy, tj. 8:00 - 15:00 albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w Szczecinie w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym potencjalni wnioskodawcy będą informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl.

Niezbędne dokumenty można też pobrać ze strony WFOŚiGW w Szczecinie w zakładce Moja Woda - dokumenty do pobrania.

Źródło: UG Dobra

Zobacz artykuły powiązane:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama