Zaloguj się | Rejestracja

Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy

środa, 25 marca 2020 r., godz. 19:09  |  Wersja do druku

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.Dotychczas osoby, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju, mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.Przypominamy numery telefonów i adresy e-mailowe do Urzędu Gminy Dobra. W związku z zagrożeniem koronawirusem urząd i podległe jednostki są wyłączone z obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami UG Dobra możliwy jest telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap.

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Dobra

Sekretariat Urzędu Gminy ul. Szczecińska 16a
91 311 30 48
e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji
91 311 32 36
e-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska
91 311 22 81
e-mail: wso@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji
91 311 34 87
e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Sekretariat Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy
91 424 19 76
e-mail: sekretariatppiwz@dobraszczecinska.pl

Korespondencję można wysyłać przez internet: drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap (www.epuap.gov.pl).

"Gdyby zaszła potrzeba złożenia dokumentów w wersji papierowej w wejściach do Urzędu przy ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a ustawione zostały pojemniki, do których można wrzucać dokumenty przyniesione do urzędu. Tam też znajdują się najpotrzebniejsze druki. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.Gmina Dobra codziennie analizuje sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem. Na bieżąco odbywają się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wójt Gminy Dobra Teresy Dery. Podczas spotkań sprawdzane są wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem gminy na rzecz mieszkańców. Analizowane są też różne warianty, które mogą zaistnieć w związku z rosnącym zagrożeniem.

Urząd Gminy Dobra na bieżąco informuje mieszkańców o działaniach, które podjęto w obliczu zagrożenia. Wójt gminy apeluje do mieszkańców o zachowanie zdrowego rozsądku, nielekceważenie zagrożenia, przestrzeganie zaleceń i procedur oraz o ograniczenie do minimum spotkań w większym gronie.

Koronawirus: działania Urzędu Gminy Dobra:


Pomoc dla osób starszych i samotnych

Uruchomiono pomoc dla osób starszych i samotnych w zakresie zakupów podstawowych produktów spożywczych. Zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Pod numerem tel. 91 311 33 93 w godzinach 8-11 od osób starszych, samotnych wymagających pomocy będą przyjmowane potrzeby w zakresie zakupów podstawowych produktów spożywczych. Po otrzymanym zgłoszeniu zostaną zrobione zakupy, które będą dostarczane do osób, które zgłoszą taką potrzebę. Zakupy będą robione na koszt osób zgłaszających potrzeby. Osoby realizujące pomoc będą posiadały identyfikator z pieczęciami OPS Dobra.

Całodobowa pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy Dobra

Pod numerem tel. 663 606 609 osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc psychologiczną, która jest realizowana przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Pomoc Gminy Dobra dla przedsiębiorców

Gmina Dobra wspiera przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z koronawirusem i musieli ograniczyć swoją działalność. Przedsiębiorcy mogą teraz wystąpić do gminy z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wniosek - pobierz (doc)
- Załącznik nr 1 - pobierz (doc)
- Instrukcja do załącznika nr 1 - pobierz (pdf)
- Pomoc de minimis - załącznik nr 1a - pobierz (pdf)
- Załącznik nr 2 - pobierz (doc)

"Takie wnioski będą indywidualnie rozpatrywane i o takie wnioski proszę, jeżeli zaistnieje taka potrzeba" - informuje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Gastronomie działające na terenie gminy Dobra

Placówki, które potwierdziły możliwość zamawiania posiłków z dostawą do domu:
1) Zajazd Pod Lipami, Wołczkowo, ul. Lipowa 31, tel. 513 99 55 99, 91 311 31 05
2) Restauracja Stylowa, Dobra, ul. Szczecińska 20B, tel. 517 099 088
3) Restauracja La Rocca, Bezrzecze, ul. Koralowa 101, tel. 504 012 989,
91 439 54 67
4) Hotel Sens, Lubieszyn 11A, tel. 607 440 398, 91 311 87 75
5) Restauracja Przytulna, Dołuje, ul. Bławatkowa 2, tel. 608 405 355
6) Jadłodajnia Górny Taras, Bezrzecze, ul. Górna 2a, tel. 797 594 825,
7) Restauracja Favilla, ul. Welecka 38, tel. 91 333 66 66, tel. 507 303 444.

Placówki, które potwierdziły możliwość zamawiania posiłków, odbiór na miejscu:
1) Restauracja NORD, ul. Lubieszyńska1, tel. 506 037 747
2) Pierogarnia Lubieszyn, tel. 510 706 490

Podmioty świadczące usługi w tym zakresie prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl. Lista placówek będzie na bieżąco uzupełniana.

Obiekty sportowe i place zabaw

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podjęła decyzję o wyłączeniu z korzystania wszystkich obiektów sportowych, rekreacyjnych, siłowni plenerowych i placów zabaw na terenie gminy. Miejsca te będą kontrolowane przez Straż Gminną.

Świadczenie 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wystosuje apel do świadczeniobiorców (500+, Świadczenie rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych. Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji.

Nabór do przedszkoli

Na stronach internetowych szkół wskazane zostały informacje o numerach telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naboru do przedszkoli.
Informacji dotyczących naboru elektronicznego do przedszkoli udziela również kierownik ZEAS pod numer tel. 797 137 666. Można również zapytania kierować na adres e-mail: kierownik@zesadobra.pl. Ponadto w szkołach przyjmowane są formularze papierowe wraz z załącznikami w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku. Szkoły przygotowały pojemniki, w które można wrzucić przyniesione formularze. Pojemniki zlokalizowane są blisko wejść do szkoły. Jeżeli zajdzie potrzeba przedłużenia terminu składania formularzy w wersji papierowej informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana.

Nauka online

Nauczyciele na bieżąco przekazują rodzicom i uczniom materiały i zadania do pracy w domu przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego (Librus).

UG Dobra: kolejne działania związane z koronawirusem:


Przypomnijmy, w kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Ograniczono działalność galerii handlowych. Czynne pozostają m.in. sklepy spożywcze i apteki. Zakazano również zgromadzeń powyżej 50 osób. Władze apelują o spokój, przestrzeganie zaleceń i pozostanie w domach.

W nocy z sobotę na niedzielę zamknięto granice Polski w związku z zagrożeniem koronawirusem. Przy wsparciu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i strażaków z OSP Wołczkowo ustawiano zapory blokujące na drogach granicznych w Lubieszynie, Buku, Stolcu i Kościnie. Zapory dowieźli żołnierze WOT. Granicy pilnują Straż Graniczna i Policja. Jedyne czynne przejście graniczne w powiecie polickim znajduje się w Kołbaskowie.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera poinformowała mieszkańców o działaniach, które podjęto w Gminie Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem. Wójt zwróciła się z apelem o zachowanie zdrowego rozsądku, nielekceważenie zagrożenia, przestrzeganie zaleceń i procedur oraz o ograniczenie do minimum spotkań w większym gronie. Mając na względu zdrowie zarówno mieszkańców jak i pracowników, podjęto decyzję o wyłączeniu z obsługi interesantów Urząd Gminy Dobra i podległe jednostki. Przy wejściach do urzędu przy ulicy Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a ustawiono pojemniki, do których można wrzucać dokumenty i wnioski. Kontakt z pracownikami UG Dobra możliwy jest telefonicznie lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap.

"Bardzo proszę o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji" - prosi mieszkańców Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Koronawirus: apel Wójt Gminy Dobra:
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Żeby zapobiegać nieuzasadnionej panice Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła listę najczęstszych mitów, pomyłek i wątpliwości dotyczących nowego koronawirusa i wywołanej przez niego epidemii - możemy je poznać na stronie Ministerstwa Zdrowia.

1. Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, naukowcy nic o nim nie wiedzą

FAŁSZ. Naukowcy znają 7 różnych koronawirusów. Średnio raz na dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite choroby układu oddechowego.

2. Nie ma lekarstwa na koronawirus SARS-CoV-2

PRAWDA. Na razie nie ma szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Niedostępne są też leki hamujące namnażanie się tego wirusa. Lekarze stosują dotychczas znane leki, które pomagają zwalczyć objawy choroby wirusowej (leczenie objawowe).

3. Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane nam wirusy

FAŁSZ. Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zakaźny, ale daleko mu do zakaźności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak wirus odry czy ospy wietrznej.

4. Przebieg wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 jest bardzo niebezpieczny i kończy się często śmiercią pacjenta

FAŁSZ. U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

5. COVID-19 powoduje więcej zgonów, niż grypa sezonowa

PRAWDA. Około 3,4 procent potwierdzonych przypadków COVID-19 było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1 procent. Jednocześnie COVID-19 nie przenosi się tak szeroko jak grypa.

6. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus grypy

PRAWDA. Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.

7. Koronawirus może się przenieść na rzeczach np. paczkach z Chin

FAŁSZ. Zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza. Wirus zginie, nim dotrze do Polski.

8. Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie

PRAWDA. Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin na rzeczach, na których znajdują się wydzieliny np. ślina. Należy pamiętać o myciu rąk.

9. Psy i koty mogą przenosić koronawirusa

FAŁSZ. Obecnie brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Jednak należy pamiętać o myciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

10. Nie wiadomo, jak dużo czasu mija od zakażenia się koronawirusem do zachorowania. Jeśli więc ktoś był w kraju wysokiego ryzyka w grudniu, może zakażać

FAŁSZ. Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia.

11. Objawy zakażenia się mogą być podobne do grypy: gorączka, kaszel i katar

PRAWDA. Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.

12. Żeby się nie zakazić, trzeba nosić na twarzy maseczkę ochronną

FAŁSZ. Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki chronią inne osoby, jeśli jesteśmy nosicielami wirusa, żebyśmy ich nie zakazili. Pod warunkiem, że często je zmieniamy. Z tego samego powodu, kichając, nie powinniśmy zasłaniać ust dłonią, którą potem dotykamy np. klamek.

13. Żeby się nie zakazić, trzeba brać preparaty na wzmocnienie odporności, jeść czosnek i cebulę lub zażywać dużo witaminy C

FAŁSZ. Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

14. Spryskiwanie ciała wódką, płynami zawierającymi chlor, smarowanie się olejem palmowym pomaga

FAŁSZ. Żadna z tych substancji nie działa na koronawirusa, a może prowadzić do niepożądanej reakcji skórnej.

15. Alkohol chroni przed wirusem

FAŁSZ. Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast dobrym środkiem dezynfekującym.

16. Mycie rąk całkowicie uchroni przed wirusem

FAŁSZ. Mycie rąk nie zagwarantuje nam, że nie zachorujemy. Ale jest jednym z zalecanych sposobów ochrony przed potencjalnym kontaktem z koronawirusem. Uwaga, ręce należy myć prawidłowo, dokładnie, wodą z mydłem. Na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz instrukcję, jak to robić.

17. Wiadomo, jakich zasad należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia się

PRAWDA. Zasady są proste i dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Należy: często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu; zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra); unikać dużych skupisk ludzi; dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki; nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.

18. Koronawirus jest niebezpieczny tylko dla osób starszych

FAŁSZ. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych. Ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

19. Jeśli byłeś w krajach wysokiego ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwujesz u siebie kaszel, wysoką gorączkę, kłopoty z oddychaniem, powinieneś zgłosić się do przychodni lub na SOR

FAŁSZ. Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem i pójdziesz do przychodni lub na SOR, będziesz zakażał innych. Zamiast tego bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

20. Urządzenia do pomiaru temperatury mogą potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2

FAŁSZ. Urządzenia pomiarowe są w stanie wykryć, że u kogoś pojawiła się gorączka, ale nie są w stanie zidentyfikować jej przyczyny.

Więcej na stronie: Ministerstwa Zdrowia.


ZALECENIA

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Jeśli w ciągu ostatnich dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego:

PSSE Police
tel./fax (91) 312-20-32
nr telefonu alarmowego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 696-815-589

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 56, tel. 91 813 94 59

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
26 147 29 12

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z "Komunikatem dla podróżujących", "Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE" oraz "Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV w podróży lotniczej.

Więcej informacji - kliknij tutaj

Źródło: Grzegorz Pieszko - Centrum Zarządzania Kryzysowego, www.gov.pl

Co musisz wiedzieć o koronawirusie:


Koronawirus - podstawowe informacje:

Zobacz artykuły powiązane:
Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

slonecznysad

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama