Zaloguj się | Rejestracja

Regulamin forum

Regulamin serwisu GminaDobra24.pl

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie,
a więc i w serwisie GminaDobra24.pl

1. Serwis internetowy GminaDobra24.pl służy dzieleniu się opiniami, uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi spraw mieszkańców gminy Dobra i okolic. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu GminaDobra24.pl ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, pod warunkiem, że postępuje zgodnie z niniejszym regulaminem. Rejestracja w serwisie GminaDobra24.pl jest równoznaczna z akceptacją pełnej treści Regulaminu.
2. Użytkownik serwisu GminaDobra24.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu GminaDobra24.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w serwisie GminaDobra24.pl.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników serwisu GminaDobra24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez przez użytkowników serwisu GminaDobra24.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników serwisu GminaDobra24.pl przekazów reklamowych. Nie wolno publikować materiałów z innych źródeł bez ich podania, ani tym bardziej kłamliwie podawać jako swoich informacji, które mają innego autora czy przypisywać sobie związek z wydarzeniami, jeśli takiego nie było.
4. Redakcja GminaDobra24.pl nie gwarantuje wierności, kompletności, ani przydatności treści umieszczanych przez użytkowników serwisu GminaDobra24.pl. Zamieszczane treści wyrażają poglądy jedynie jej autora, niekoniecznie zbieżne z opinią redakcji serwisu GminaDobra24.pl. Każdy kto uważa jakąś wiadomość za budzącą zastrzeżenia jest proszony o niezwłoczne powiadomienie redakcji serwisu przez e-mail podany w stopce na samym dole strony serwisu GminaDobra24.pl.
5. Redakcja GminaDobra24.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt.3 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie GminaDobra24.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt.3 regulaminu. IP i host komputera, z którego została wysłana opinia jest logowany i przechowywany w systemie. W przypadku poważnego naruszania reguł przez użytkownika informacje te mogą i będą wykorzystane w celu wyciągnięcia konsekwencji (np. przekazane do odpowiedniego urzędu zajmującego się egzekwowaniem prawa). Informacje te, poza wyżej wymienionym przypadkiem, nie są nigdy i nikomu udostępniane.
6. W przypadku konkursów wiedzowych, quizowych organizowanych na stronach portalu przez Redakcję GminaDobra24.pl, zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi za pośrednictwem e-maila wysłanego na wskazany w konkursie adres.
7. Redakcja GminaDobra24.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
8. Redakcja GminaDobra24.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu GminaDobra24.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
9. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja GminaDobra24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.